Skillinge by

Skillinge by, 12 km söder om Simrishamn.