Småkryp

Trollsländor, fjärilar, larver och andra småkryp som lyckats fastna på kamerans sensor

Verkasjön
Leucorrhinia albifrons
Cordulegasterboltonii
Oxhuvudspinnare
alt. nattfjäril
Alnarp
Höje å
Kullens fyr
Nära Kullens fyr
Botan