Trädgårdsanläggning

Det är inte lätt att anlägga en trädgård 300 meter från, mestandels, ett blåsigt hav i finaste havssand. Men vi gör ett försök. Det kommer, i sinom tid, att dokumenteras här

om claus

Naturen står mig nära. En kamera finns nästan alltid med mig

relaterat